12. Nářky
Druhá plavba (29.3.)
Přečetl jsem celého Faidóna, ale o druhé plavbě nic. Jen  na  konci se posmrtné tresty  za hříchy realizují pomocí  čtyř řek,  které fungují jako dopravní pásy mezi  jednotlivými  druhy  očistců. 
Takže až z "návodu" jsem se dozvěděl, oč jde: 
Příčinou toho, že úspěšně složím zkoušku není to, že  umím  fakta, porozuměl jsem  látce atd. Pravou příčinou  je podle  Platóna to, že mám podíl na  úspěšnosti při  skládání  zkoušek. Tato  úspěšnost je součástí  vystudovanosti, tedy:  kdo má   dostudovanost, má  samozřejmě i úspěšnost u zkoušky. Opak nemusí být  nutně  pravdou. Úspěšnost se naopak nemůže mísit s  neúspěšností. 
Tak jsem  pochopil, co je to metyfyzika. Chudák Platón,  chtěl takto dokázat existenci  nesmrtelné duše, jenže -  trouba jeden - dokázal jen, že duše je vytvářena naší  myslí -  jako pojem. To je čirý buddhismus, o důkazech  reinkarnace v první části Faidóna  nemluvě.
Zápasím také s myšlenkou, zda se filosofie nevyvinula z  pederastie.
Pamatujte: Vědomosti jsou u zkoušky nepravými  příčinami úspěchu. Pravou příčinou  úspěchu je jedině  úspěšnost.
Zájemci o promoci (29.3.)
Až budeme mít 18 kreditů, můžeme užívat titul  "decibakalář", zkratka dThBc. se uvádí  před jménem. 
Jde nám všem přece jenom o titul, ne? O jeho uznání je  však třeba požádat na  studijním oddělení či jiném  psychiatrickém zařízení. Pro brněnské zájemce je možné  promoci uspořádat v nějakém hostinci. Přihlaste se  předem u správce těchto stránek.
16. dubna
 • Zjistil jsem, že žádný předmět neovládám dokonale.  Protože je tu "nedokonalé ovládání", musí existovat i  "dokonalé ovládání" předmětu. Kdo je ten, kdo  dokonale ovládá? No přece Vševědoucí ovladatel!  Čím  míň toho umím, tím víc odkazuji na Jeho  dokonalost.  Běda mi, kdybych to nedělal!
  Nepřipomíná vám to úvahy Descarta a spol.?
 • Není to ani mystika světla ani mystika tmy  ... Je to  Maruška Rottrová
 • Přemýšlel jsem o tom blátě, o kterém jsem včera  citoval ... a  vzpomněl jsem si na Bernadetu: jak se  měla napít z pramene a ten  pramen  byl jen bláto ...  Ale ona se napila a díky tomu z toho, co pro  ní bylo  blátem, se pro druhé mohl zrodit pramen.
  Začal jsem se těšit, že z toho někdy  nepochopitelného  studování  někdy  nepochopitelných věcí vzejde nějaký  užitek - třeba  pro druhé  ...
  Našel jsem příběh s dobrým koncem, do kterého  jsem  mohl vstoupit  - to je pěkné. Pozváni jsme  všichni ...
12. dubna
"Při četbě knihy jednoho českého teologa, kterého  nechci  jmenovat, mě vytanula na mysli zajímavá  metafora. Když jsem knihu začínal  číst, připadala mi  jako hluboké jezero. Hluboké  proto, že jsem nebyl  schopen dohlédnout na jeho dno. Když jsem se však  chtěl do něho  ponořit, ke svému údivu jsem zůstával  stále  na mělčině. Nepodařilo se mi ponořit ani tehdy,  když jsem se již  velmi vzdálil od břehu. Všude bylo  jen  několik centimetrů vody. Tu jsem pochopil, že  když  nedokážeme dohlédnout  na  dno,  neznamená to  ještě,  že je jezero  hluboké. Někdy je prostě jen  zakalené."
Citát je z  Úvodu do teologické metody  od Jana Regnera.  Je to  docela zajímavé čtení.
 • Mám neodbytný dojem, že kdyby si někteří učitelé  dali s  předmětem  alespoň takovou práci (jsou za  to   placení a dělají to jako  zaměstnání) jako  každý  z  nás při učení (děláme to po  skončení všech  svých  povinností a  platíme to z daní), mohli bychom se  naučit více  za méně času.
 • Dnes jsem hovořil s vyučujícím o své seminárce - prý   měla hodně  odrážek,  odstavců a nadpisů (rozuměj:   byla přehledná a na první  pohled  bylo jasné, o  čem   se kde píše). To se prý v  humanitních  vědách  nedělá  ...
  Nezarazilo vás třeba v církevní historii (Johnson,  Kadlec, Franzen),  že tam  chyběly chronologie,  rejstříky nebo jak obsáhlé bývají  kapitoly  bez  jediného  nadpisu? Kdyby typografové alespoň  nechali  větší mezeru mezi odstavci,  tak by si to tam  člověk  napsal sám!  Neučí se  vám z takových  knížek  špatně?
 • Když studuji některé ne příliš srozumitelné texty,  které studovat  máme, tak  je někdy po  několikátém  čtení snad i pochopím -  a  nemůžu  se  zbavit  dojmu,  že se ta myšlenka dala napsat  srozumitelněji a na pár  řádků.  Nemáte taky ten  pocit?
  Napadá mě definice toho mlživého blábolení:  "humanitní kejda".
  P.S. Zítra vystřízlivím a třeba to zase opravím, ale  stejně ... něco na  tom je,  ne?
7. dubna
 • Byly vypsány termíny do Dějin filosofie. Zápis na  Portále UPOL  (odkaz  vpravo  nahoře).
6. dubna
 • ad Dějiny filosofie : kdo by nerozuměl třeba povídání o  Kantovi,  doporučuji  knihu  Sofiin svět od  Josteina  Gaardera (je na stránkách  Dějin  filosofie). 
  Jsou to dějiny filosofie pro puberťáky, takže jsem z  toho něco  pochopil (to  neznamená, že bych  pochopil  puberťáky). 
  Storiga to nenahradí, ale pomůže to porozumět, o  čem mluví.
 • Do Religionistiky nalezen odkaz na grabnutá DVD ze   Světových  náboženství
Velikonoční přání:
graphic
Piláte, co naplat!
Ani celý oceán,
nesmyje tvou vinu,
ani dlouhý půst!
Krev vyteklá z Jeho ran,
ta omyla mé hříchy,
ta mi dává život,
ta mi dává růst ...
požehnané velikonoce přeje TENA.TAKTO.CZ


Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right