5.3 II. Spirituální dimenze pojmu krásy
14. května
5. května
Od: Jiří Szkandera
Dobrý den.
Byl jsem pověřen spolužáky brněnské studijní skupinky, abych se Vás zeptal  na podmínky ukončení předmětu "Spirituální dimenze pojmu krásy", jelikož  minulou sobotu měla proběhnout výuka (která pro nás z neznámých důvodu  nebyla), kde jsme se měli blíže domlouvat na termínu odevzdání seminární  práce.
Tedy stručně: 1) Chceme se Vás otázat dokdy je potřeba 5-ti stránkouvou esej  odevzdat?
             a také 2) Zda je se nás nějak týkají vypsané zkouškové termíny 5. a 19.  června, které se nám objevují při zapisování na zkoušky (jelikož o zkoušce v  podmínkách zdárného ukončení předmětu není zmínka)

Předem děkujem za odpověď

S přáním pěkného dne za brněnskou studijní skupinu Jiří Szkandera
Od: Martin Altrichter
Vážený pane kolego,

prvních třicet minut jsem čekal v učebně č. 42 (učebna, která je stále  otevřená, 
a myslím, že i tam jsme měli dřívější výuku), 
pak jsem procházel celou budovu, kde přednášeli kolegové prof. Tichý, doc.  Dřímal a ostatní. 
Ani pan vrátný o nikom nevěděl. Byl jsem velice roztrpčený z toho, že nikdo  nepřišel. 
Toto se mi nikdy za mnohaletou pedagogickou činnost nestalo. Budu Vám  vděčný za vysvětlení, 
kde jste se nacházeli, v čem došlo k nedorozumění. Pokud byla chyba na mé  straně, 
velice rád nabídnu alternativní termín. Vzápětí po absenci hodiny 
jsem informoval o celé záležitosti naši vedoucí katedry.
 
K podmínkám: 1) Esej odevzdejte několik dní před 12. a 26. červnem. 
Tato data jsem Vám chtěl v sobotu předložit. Tato data se rovněž objeví 
na paneláži www. stránkách do 30. dubna.
2) Jedná se tedy o výše zmíněná data, 
pátého a devatenáctého jsou termíny pro Olomouc.

Vše dobré Vám, MA.
Od: Jiří Szkandera
Dobrý den.
Je pravda, že výuka na začátku školního roku probíhala v učebně č. 42.  Ale z  důvodů absence dataprojektoru v této učebně byla velmi rychle veškerá  výuka přesunuta do učebny s označením D 31 (o změně nás UP informovala i  přes "vzdělávací portál" - nevím, zda se to k Vám dostalo). Ale mj. i naše první  setkání probíhalo již v učebně D 31 a i minulou sobotu jsme se tedy nacházeli  v této učebně (také jsem se šel asi po 40-ti minutách podívat do učebny č. 42,  takže jsme se asi docela "šikovně" minuli). Za vzniklé nedorozumění se Vám  omlouváme.
Jinak Vám moc děkuji za zodpovězení dotazů a ještě Vás chci požádat, i za  spolužáky, o objasnění té "zkoušky!?":
1) Jak to bude probíhat?
2) Co se bude na tom zkouškovém termínu dít? (diskutování nad svou prací  nebo ??)
popř. 3) Co je potřeba všechno umět?"

Předem mockrát děkujem za odpověď a vše dobré přejeme i Vám
j.sz.
Od: Martin Altrichter
Mně to pane kolego moc a moc mrzí. 
V č. 31 bylo obsazeno jinými studenty: byl jsem tam.
Zkouška bude probíhat tím způsobem, 
že si povyprávíme o tom, co napíšete ve svém eseji.
Je důležité, abyste rámcově věděli něco z těch témat
(seznam témat jsem posílal již předtím, nyní je posílám znovu) 
kterých jsem se v přednáškách dotkl:
vzhledem k tomu, že těch hodin bylo jako šafránů, 
jsou požadavky k ukončení předmětu nastaveny právě jen takto.
Nemjěte obavu z náročnosti: chci věcnou rozpravu, 
jsou pro mne podnětné vaše reakce.
Děkuji za vstřícné gesto.

S přáním všeho dobra - MA.
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right