5.2 I. Úvod do křesťanské spirituality Pro
22. března )
zpráva ze zkoušky
 • nastoupili jsme s Bohumilem ve tři, test (=ten vzorový)  jsme  napsali co nejrychleji,  abysme to měli rychle za  sebou (dostali  jsme 45 minut, myslím, že stačilo deset  či tak)
 • zkoušel nás oba dva zároveň - fór byl v tom, že protože  přijel i  odjel s kolegou,  který tam měl 2 hodiny, tak nás  zkoušel,  dokud neskončil jeho kolega (tedy asi  do  16:55), asi proto, aby  vyplnil čas
 • otázky:   
  • první jsme si mohli vybrat
  • něco zadal
  • otázka na přednášku   
 • mohli jsme mít materiály - hodil se mi okopírovaný obsah  Špidlíka jako osnova pro  otázky typu "O čem je  antropologie" +  zpracované osnovy z přednášek
 • dobré je znát katechismus (Bohumil málem vyletěl,  protože byl  tak zaujatý  pronikáním zlých myšlenek, že  začal tvrdit, že  nelze zhřešit myšlením - úplně  zapomněl, co pořád opakuje v  kostele)
 • dá se prodat i to, co člověk ví navíc, Písmo, spiritualita, ...
 • pozor na záludné otázky typu: "Jaký je rozdíl mezi  zkušeností a  zážitkem?" ... ale  to nebylo vyhazovací,  člověk se jen nesmí  nechat rozhodit v tom, co je navíc
 • připomínám pravidlo pro kolektivní zkoušení: když umím  víc než  druhý, nedávám to  na sobě moc znát
 • takže je asi jasné, že jsme prošli - nezapomeňte si  předvyplnit  index, bude se vám  to hodit i na opravné  termíny

18. března
 • Těm, kteří jsou jako já předeposraní ze zkoušky ze  spirituality,  připomínám  Špidlíka, kapitoly  Statečnost,  Ctnosti typicky  křesťanské (Správný a nesprávný  strach). Dále doporučuji  vědomí,  že nejsou sami (tím  překročíme své ego a  sjednotíme  se s ostatními  vystrašenými). 
  Nakonec můžou žasnout nad skutečností, že Bohu, který  ví, jak  to dopadne, není  náš strach  lhostejný. A to  nejdůležitější je  nakonec milovat - navzdory Spirituální  teologii a jejím základním  pojmům. Takže udělejme  radost svým blízkým,  kolegům,  pomodleme se za  nepřátele a  pamatujme, že náš Mistr se  nikdy  neváhal  postavit na stranu svých žáků. 
  (Uf, to jsem se rozepsal. Ale doma už to nechcou pořád  poslouchat ...)
Zpráva ze staršího ročníku
studenti před námi vypracovávali reflexe ze studia s otázkami: 
- co je pro mne nové ( případně čemu nerozumím )  
- co mění život 
- co si chci zapamatovat
Seznam tématických okruhů ke  kolokviu s  literaturou
(prameny označené "*)" lze najít na Vzdělávacím portále  CMTF)
1. Úvod do kurzu  Základní pojmy  křesťanské  spirituality
Povinná literatura (vybrat jeden z článků):
Text ke studiu
Špidlík, T., Prameny světla, Refugium, Olomouc 2000, s.  23–26  (Křesťanská  akademie, Řím  1972/1981,  s. 5–8;  Refugium,  Velehrad  1995, s. 7–10;  Refugium,  Olomouc  2005, s. 5–10).  
2. Víra jako nová skutečnost
Povinná literatura (vybrat jeden z článků): 
nebo AaVv., Nové cesty pastorální teologie, Refugium,  Olomouc  2008,  s.  411–424. *)
Text ke studiu
Špidlík, T., Prameny světla, Refugium, Olomouc 2000, s.  30–35  (Křesťanská  akademie, Řím  1972/1981,  s.  11–16; Refugium,  Velehrad  1995, s. 13–17;  Refugium,  Olomouc 2005, s. 12–16).
3. Křesťanská novost a život církve
Povinná literatura (vybrat jeden z článků):
nebo Aa.Vv., Nové cesty pastorální teologie, Refugium,  Olomouc  2008,  s.  573–596.  *)
Text ke studiu
Špidlík, T., Prameny světla, Refugium, Olomouc 2000, s.  36–49  (Křesťanská  akademie, Řím  1972/1981,  s.  17–30; Refugium,  Velehrad  1995, s. 18–27;  Refugium,  Olomouc 2005, s. 17–29).
4. Duchovní a neduchovní
Povinná literatura (vybrat jeden z článků):
Aa.Vv., Nové cesty pastorální teologie, Refugium,  Olomouc  2008, s.  75–83. *)
Text ke studiu
Špidlík, T., Prameny světla, Refugium, Olomouc 2000, s.  50–59  (Křesťanská  akademie, Řím  1972/1981,  s.  31–40; Refugium,  Velehrad  1995, s. 29–36;  Refugium,  Olomouc 2005, s. 30–39).
5. Trichotomie otců
Povinná literatura:
Text ke studiu
Špidlík, T., Prameny světla, Refugium, Olomouc 2000, s.  60–80  (Křesťanská  akademie, Řím  1972/1981,  s.  41–58; Refugium,  Velehrad  1995, s. 37–52;  Refugium,  Olomouc 2005, s.  39–58). 
6. Duchovní antropologie – pojem  osoby
Povinná literatura
Text ke studiu
Špidlík, T., Prameny světla, Refugium, Olomouc 2000, s.  81–109  (Křesťanská  akademie, Řím  1972/1981, s.  59–87;  Refugium,  Velehrad  1995, s. 53–76;  Refugium,  Olomouc  2005, s. 59–85).
7. Antropologická pravda o člověku
Povinná literatura (vybrat jeden z článků):
Špidlík, T., Osoba jako účast na trinitární lásce, in Ambros,   P.,  Fundamentální  pastorální teologie,  UP,  Olomouc   2002, s.  143–156, *)
Text ke studiu
Špidlík, T., Prameny světla, Refugium, Olomouc 2000, s.  110–138 (Křesťanská  akademie, Řím  1972/1981, s.  88–115;  Refugium,  Velehrad 1995, s. 77–99;  Refugium,  Olomouc 2005,  s.  86–112).
8. Křesťanské povolání
Povinná literatura (vybrat jeden z článků):
Text ke studiu
Špidlík, T., Prameny světla, Refugium, Olomouc 2000, s.  139–194 (Křesťanská  akademie, Řím  1972/1981, s.  116–168;  Refugium,  Velehrad 1995, s. 100–144;  Refugium, Olomouc  2005,  s.  113–164).
9. O duchovním otci a duchovním  vedení
Povinná literatura (vybrat jeden z článků):
Text ke studiu
Špidlík, T., Prameny světla, Refugium, Olomouc 2000, s.  195–306 (Křesťanská  akademie, Řím  1972/1981, s.  169–274;  Refugium,  Velehrad 1995, s. 145–230;  Refugium, Olomouc  2005,  s.  165–264). 
10. Náboženský cit a duchovní život
Povinná literatura (vybrat jeden z článků):
nebo Ignác z Loyoly, Duchovní cvičení, č. 313–327 ,  Refugium,  Olomouc  2005,  s.  106–111.
Text ke studiu
Špidlík, T., Prameny světla, Refugium, Olomouc 2000, s.  308–330 (Křesťanská  akademie, Řím  1972/1981, s.  275–297;  Refugium,  Velehrad 1995, s. 231–250;  Refugium, Olomouc  2005,  s.  265–285).
11. Jak překonávat zlo
Povinná literatura (vybrat jeden z článků):
Text ke studiu
Špidlík, T., Prameny světla, Refugium, Olomouc 2000, s.  331–396 (Křesťanská  akademie, Řím  1972/1981, s.  298–358;  Refugium,  Velehrad 1995, s. 251–300;  Refugium, Olomouc  2005,  s.  286–344).
12. Modlitba jako cesta ke sjednocení
Povinná literatura (vybrat jeden z článků):
Text ke studiu:
Špidlík, T., Prameny světla, Refugium, Olomouc 2000, s.  397–519 (Křesťanská  akademie, Řím  1972/1981, s.  359–476;  Refugium,  Velehrad 1995, s. 301–398;  Refugium, Olomouc  2005,  s.  345–454). 
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right