2.2 I. Vybrané kapitoly z dějin filosofie Pro
Ten však, komu i tento plán, který předesílám každé  příští  metafyzice  jako  výklad  předpokladů  (Prolegomena), bude  připadat nejasný, ať  laskavě  uváží,  že  není zrovna  nutné,  aby  každý  studoval  metafyziku;  že existuje  nejeden  talent,  který  docela  dobře prospívá v solidních, ba i  hlubokých  vědách, které  se více přibližují  názornosti,  i když se  mu  nechce dařit bádání  v  oboru  výlučně  odtažitých pojmů; a že  člověk   musí  v takovém  případě  obrátit své nadání  k  jinému  předmětu.
(Kant, Proglemona, str.5)
Otázky
1. Srovnejte stručně pojetí skutečnosti u  Hérakleita s  Parmenidovým  pojmem  bytí.
2. Čím je podle Sókrata člověk a jaké etické  důsledky  toto  pojetí  člověka má?
3. Vysvětlete význam termínu „druhá plavba“ v  Platónově   Faidónu  a  vyjmenujte hlavní znaky  idejí u  Platóna.
4. Stručně vyložte Aristotelovu nauku o čtyřech  příčinách.
5. Uveďte a na příkladech ilustrujte alespoň pět  z  Aristotelových  kategorií.
  • viz Vzdělávací portál
6. O co šlo v tzv. „sporu o univerzálie“? Uveďte  hlavní  stanoviska v  tomto  sporu a jejich  představitele.
7. Jaký poznatek je podle Descartesa zcela  nepochybný  a  proč? Jakým  způsobem  Descartes  k  tomuto  poznatku  dochází?
8. Vysvětlete Leibnizův pojem „monády“. 
9. Uveďte hlavní odlišnosti anglického  empirismu  (Locke,  Berkeley,  Hume) od  racionalismu  (Descartes,  Spinoza,  Leibniz).
10. V čem spočívá Kantův „koperníkovský  obrat“? Co je  syntetický  soud  apriori?
11. Stručně charakterizujte dílo jednoho z  následujících  filosofů: S.  Kierkegaard, F.  Nietzsche,   F. Brentano.
12. Stručně charakterizujte osobu a dílo  jednoho z  hlavních  reprezentantů  filosofie 20.  stol.  (M.  Heidegger,  L.  Wittgenstein).   
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right