3.2 I. Starý zákon Pro
26. dubna
Termíny zkoušky:
  • 22.5. 9-11, 26.6. od 14, 17.7. 14-16
Zkoušky budou ve STAGu, sledujte Osobní stránky!
Průběh zkoušky
  • jednu knihu si vybereme
  • 4 další dostaneme
  • Pentateuch, Přední proroci, Malí proroci, Mudrosloví
Můžeme používat ekumenickou bibli
Osnova: 
  • Titul (podle čeho/koho nazvána)
  • časové zařazení a proč
  • obsah (bloky)
  • hlavní témata
  • teologické poselství
Tóra + dějepisné knihy viz přednášky, zbytek skripta  Vlková:
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right
Google adSense Right